پوک پوک

اطلاعات پایه

پوک پوک

  • تولید کننده

ویفر ، شکوبار ، بیسکویت ، کلوچه ، ویفر شکلاتی
تولید انواع کلوچه شکوبار، ویفر، ویفر شکلاتی و انواع بیسکوئیت

ارومیه- کیلومتر 4 جاده دریا

http://www.pookpookco.ir/

بازرگانی و تجارت
  • جمهوری اسلامی ایران